خانه » پروژه‌ها

پروژه‌ها

abnoos1
مجتمع مسکونی آبنوس
محل پروژه: تهران
مشخصات:
زمان ساخت: ۲ سال
توضیحات:
.
.
.
.
abnoos2
abnoos3

 

3d1
بلوک ۱ ساکرا ۱ شامل ۱۴ واحد
بلوک ۲ ساکرا ۲ شامل ۱۴ واحد
بلوک ۳ ساکرا ۳ شامل ۱۴ واحد
بلوک ۴ ساکرا ۴ شامل ۱۴ واحد
بلوک ۵ سادوینا ۱ شامل ۱۴ واحد
بلوک ۶ سادوینا ۲ شامل ۱۴ واحد
بلوک ۷ ساتینی ۱ شامل ۱۴ واحد
بلوک ۸ ساتینی ۲ شامل ۱۴ واحد
بلوک ۹ ساتینی ۳ شامل ۱۴واحد
3d2
بلوک ۱۰ آبنوس ۱ شامل ۴۷ واحد
بلوک ۱۱ آبنوس ۲ شامل ۴۰ واحد
بلوک ۱۲ آرتنوس ۱ شامل ۴۰ واحد
بلوک ۱۳ آرتنوس ۲ شامل ۴۷ واحد
بلوک ۱۴ اسپرلوس ۱ شامل هایپر مارکت در ۳ طبقه
بلوک ۱۵ اسپرلوس ۲ شامل ۳۵ واحد
بلوک ۱۶ اسپرلوس ۳ شامل ۳۵ واحد