خانه » پروژه‌ها » پروژه های انجام شده » مجموعه تالارهای توپچی (تهران)

مجموعه تالارهای توپچی (تهران)

talar reception32-6resturant

mardane2 mardane1 final-meykape asli ARUS5 ARUS4

VVVVV

مشخصات فنی (مربوط به پروژه مجموعه تالارهای پذیرایی تهران )
پیش تنیدگی چیست ؟
ایده پیش تنیدگی در دهه اول قرن بیستم مطرح گردید و تحقیقات مختلفی بین سالهای ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۰ روی آن انجام گرفت . این روش عملا از سال ۱۹۵۵ تاکنون در زمینه های مختلف سازه ای مورد استفاده بوده است .
پیش تنیده کردن عبارت است از اعمال تنش فشاری دائمی قبل از اعمال بارهای بهره برداری به منظور کاهش و یا ازبین بردن تنش های کششی قراردادن کابل کشیده شده فولادی و مهارکردن آن در دو طرف عضو باعث ایجاد تنش فشاری دائمی در مقطع بتنی خواهد شد . در طول اعضای خمشی هم تار تحتانی در کشش قرارمیگیرد ( وسط دهانه ) و هم تار فوقانی( روی تکیه گاه) در مقاطع پیش تنیده با جابجا کردن موقعیت کابل مقدار و توزیع تنش فشاری قابل کنترل است .
از مزایای سیستم پیش تنیده میتوان به موارد ذیل اشاره کرد :
۱- دهانه بزرگتر
۲- ضخامت دال کمتر
۳- حذف تیرها
۴- کنترل ترک و دوام بیشتر
۵- افزایش سرعت اجرا
۶- ارتفاع کمتر کف تا کف و کاهش ارتفاع کل ساختمان
۷- امکان ستون گذاری نامنظم
۸- امکان ایجاد بازشوهای بزرگ و نامنظم در سقف
۹- کاهش وزن ساختمان
۱۰- بهبود عملکرد لرزه ای
۱۱- کاهش هزینه ها